SSPACE Logo - White

Sở hữu chứng chỉ quốc tế CSWP

Giới thiệu về khóa học

Không cần phải tự học và thi Chứng chỉ quốc tế từ con số 0.

Điều đó sẽ khiến bạn mất nhiều tiền bạc, thời gian và bỏ lỡ cơ hội.

Hãy để SSPACE giúp bạn thực hiện điều đó dễ dàng ngay từ hôm nay!

Nội dung khóa học

Chương 1 – Tìm hiểu về chứng chỉ CSWP

  • Thông tin chứng chỉ CSWP
    06:06
  • Các bước chuẩn bị và tham gia kỳ thi CSWP
    05:21

Chương 2 – CSWP Sample Exam – Segment 1

Chương 3 – Kết quả thi

Chương 4 – SSPACE_CSWP Sample Exam