SSPACE Logo - White

RECORD – SOLIDWORKS FLOW SIMULATION

Giới thiệu về khóa học

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION – chương trình được trang bị đầy đủ những kiến thức, tình huống và trải nghiệm thực tế để bạn nhanh chóng giải quyết các bài toán phân tích, mô phỏng lưu chất, tính toán động lực học, tối ưu hóa thiết kế – sản xuất.

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Nắm vững về CFD và phương pháp nghiên cứu hiệu quả.
  • Xây dựng được Quy trình phân tích Flow Simulation cho từng bài toán cụ thể.
  • Thực hiện được phân tích một số bài toán động lực học lưu chất, truyền nhiệt thực tế.
  • Được hỗ trợ và cung cấp các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu.
  • Tự tin chinh phục chứng chỉ quốc tế CSWP – Flow Simulation.

Nội dung khóa học

LESSON 01 – INTRODUCE

  • Bài 1
    01:56:12

LESSON 02 – INTERNAL FLOW

LESSON 03 – MESHING

LESSON 04 – THERMAL ANALYSIS

LESSON 05 – EXTERNAL TRANSIENT ANALYSIS

LESSON 06 – CONJUGATE HEAT TRANSFER

LESSON 07 – ROTATING

LESSON 08 – PARTICLE STUDY

LESSON 09 – HVAC

LESSON 10 – REVIEW