SSPACE Logo - White

SOLIDWORKS ESSENTIAL PRACTICE

Giới thiệu về khóa học

SOLIDWORKS Practice là 1 chuỗi các bài giảng hướng dẫn chi tiết cách vẽ/thiết kế chi tiết 3D và xuất bản vẽ 2D với SOLIDWORKS

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Nắm vững quy trình vẽ 3D, Lắp ráp sản phẩm, triển khai Bản vẽ 2D bắt đầu từ con số 0.
  • Tự tin thực hành và giải quyết các bài toán lắp ráp hàng trăm chi tiết trong thực tế.
  • Tự tin hoàn thành đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp một cách xuất sắc.
  • Tự xử lý và khắc phục lỗi trong quá trình dùng SOLIDWORKS.
  • Được trang bị thêm nhiều kiến thức để triển khai các công việc vẽ sản phẩm tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

1. Introduce

  • Introduction
    03:28

2. Sketch Pratice Exercises

3. Features and Parts Practice Exercises

4. Assemblies Practice Exercises

5. Drawings Practice Exercises

6. Additional Tools Practice Exercises