SSPACE Logo - White

SOLIDWORKS ESSENTIAL

Giới thiệu về khóa học

SOLIDWORKS Essential  là một khóa học quan trọng để bạn có thể trang bị kiến thức nền tảng trên phần mềm SOLIDWORKS. Không chỉ là một khóa học phần mềm, bạn sẽ được xây dựng phương pháp logic, tư duy và giải quyết vấn đề cho bản vẽ 3D chi tiết, lắp ráp cụm/sản phẩm cho đến việc triển khai bản vẽ 2D.

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Nắm vững quy trình vẽ 3D, Lắp ráp sản phẩm, triển khai Bản vẽ 2D bắt đầu từ con số 0.
  • Tự tin thực hành và giải quyết các bài toán lắp ráp hàng trăm chi tiết trong thực tế.
  • Tự tin hoàn thành đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp một cách xuất sắc.
  • Tự xử lý và khắc phục lỗi trong quá trình dùng SOLIDWORKS.
  • Được trang bị thêm nhiều kiến thức để triển khai các công việc vẽ sản phẩm tại doanh nghiệp.
  • Sẵn sàng kiến thức để chinh phục và sở hữu chứng chỉ Quốc tế CSWA.

Nội dung khóa học

LESSON 02 – SKETCH & EXTRUDED

LESSON 02 – EXERCISE

LESSON 03 – SKETCH & EXTRUDED

LESSON 03 – EXERCISE

LESSON 04 – REVOLVED & HOLE WIZARD

LESSON 04 – EXERCISE

LESSON 05 – MIRROR & PATTERN

LESSON 05 – EXERCISE

LESSON 06 – BOTTOM-UP ASSEMBLY

LESSON 06 – EXERCISE

LESSON 07 – 2D DRAWING

LESSON 07 – EXERCISE

LESSON 08 – SUMMARY