SSPACE Logo - White

RECORD – SOLIDWORKS SURFACING

Giới thiệu về khóa học

SOLIDWORKS Surfacing – Khóa học nâng cao chuyên thiết kế và xử lý bề mặt, khóa học này là điều bạn cần để biết cách xử lý các sản phẩm có bề mặt cong phức tạp. Giúp bạn áp dụng nhanh chóng vào công việc tại doanh nghiệp. Bắt buộc trong lộ trình đi lên chinh phục chứng chỉ chuyên gia CSWE (Expert) của hãng.

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Sở hữu công cụ hiệu quả để thiết kế những mô hình có bề mặt cong phức tạp.
  • Có được kỹ năng đánh giá, phân tích bề mặt của sản phẩm sau khi thiết kế.
  • Tự tin xử lý hều hết các sản phẩm về hàng tiêu dùng, nội thất, ô tô, …
  • Tự tin xử lý các sản phẩm, mô hình có bề mặt phức tạp để đáp ứng nhu cầu công việc nhanh chóng.
  • Sẵn sàng kiến thức để chinh phục chứng chỉ Quốc tế CSWPA – Surfacing.

Nội dung khóa học

LESSON 01 – UNDERSTANDING SURFACES

LESSON 02 – INTRODUCTION TO SURFACING

LESSON 03 – HYBRID MODELING

LESSON 04 – REPAIRING & EDITING IMPORTED GEOMETRY

LESSON 05 – ADVANCED SURFACING MODELING

LESSON 06 – BLENDS & PATCHES

LESSON 07 – MASTER MODEL TECHNIQUES

LESSON 08 – SUMMARY