GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC


Chương trình được biên soạn theo tài liệu chính hãng SOLIDWORKS và đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn của giảng viên, phù hợp với nhu cầu của kỹ sư và doanh nghiệp

Đăng ký khóa học

Mô phỏng chuyển động và hoạt cảnh trong SOLIDWORKS

Sở hữu ngay

790,000 đ
6 tháng
Đăng ký