GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

SOLIDWORKS ESSENTIAL là khóa học quan trọng để bạn xây dựng cho mình một nền móng kiến thức Đọc bản vẽ, Dựng hình 3D, Lắp ráp, Triển khai bản vẽ 2D trên nền tảng của phần mềm 3D nói chung và SOLIDWORKS nói riêng.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

LESSON 08 - TỔNG KẾT, ÔN TẬP
 Tổng Kết Chương Trình Essential (10:54)

Đăng ký khóa học

Sở hữu khóa học ngay

999,000 đ
6 tháng
Đăng ký