Quy Định Tham Gia Lớp Học

1. Quy định Học Tập

a. Học tập

Học viên chuẩn bị sẵn sàng máy tính, mở sẵn các phần mềm trước buổi học. Tham gia các buổi học đúng giờ quy định. Lớp học sẽ mở trước 5-10 phút để học viên tham gia.

Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn quy định mà giáo viên đứng lớp đưa ra.

Khi nghỉ học, học viên phải thông báo cho bộ phận tuyển sinh ít nhất 1 ngày trước buổi học, với các lý do đột xuất ngoài ý muốn học viên cần thông báo trước khi buổi học bắt đầu. Nếu học viên vắng không báo trước sẽ bị đánh vắng buổi đó.

Đối với học viên xin nghỉ có phép phải cam kết xem lại video Record, làm và nộp bài tập đầy đủ, đúng hạn cho giáo viên đứng lớp.

b. Chuyển lớp

Trong quá trình tham gia lớp học, học viên được phép chuyển lớp và học lại từ đầu, nếu thời lượng buổi học của lớp chưa quá 50%.

Học viên muốn chuyển lớp liên hệ trực tiếp bộ phận tuyển sinh để làm thủ tục chuyển lớp. Học viên được chuyển lớp tối đa 01 lần/01 khóa học.

c. Học lại

Sau khi kết thúc khóa học, nếu học viên chưa nắm rõ kiến thức chương trình học có thể tham gia miễn phí vào các lớp khai giảng sau với điều kiện học viên chưa tham gia thi chứng chỉ quốc tế sau khóa học và phải cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của khóa học mới.

Học viên liên hệ trực tiếp bộ phận tuyển sinh để hoàn tất thủ tục đăng ký lớp học lại.

2. Quy định thi chứng chỉ quốc tế SOLIDWORKS

a. Điều kiện tham gia thi chứng chỉ MIỄN PHÍ sau khóa học

Học viên phải hoàn thành tối thiểu: (i) 80% thời lượng khóa học; (ii) 80% số lượng bài tập tại lớp, về nhà và bài kiểm tra (nếu có); (iii) 80% chương trình E-learning (đối với lớp Essential).

Hoàn thành 100% học phí của khóa học.

b. Quy định về quyền thi chứng chỉ MIỄN PHÍ sau khóa học

Học viên đủ điều kiện thi chứng chỉ phải tham gia thi chứng chỉ trong vòng 06 tháng tính từ thời điểm kết thúc khóa học.

Nếu học viên không tham gia thi trong trong khoảng thời gian quy định trên thì sẽ mất quyền lợi thi chứng chỉ miễn phí.

Học viên không thuộc đối tượng thi miễn phí phải đóng lệ phí thi 1.000.000đ /01 lần thi.

Học viên có nhu cầu thi lại thì đăng ký với bộ phận tuyển sinh và đóng lệ phí thi 1.000.000đ /01 lần thi.

c. Quy định khi tham gia thi chứng chỉ quốc tế

Học viên xác nhận tham gia kỳ thi phải có mặt đúng giờ quy định, trong trường hợp vắng mặt không báo trước thì sẽ mất quyền thi.

Trong quá trình tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ, học viên phải tuân thủ các quy định do SSPACE đưa ra dựa trên các quy định của Hãng. Các quy định này sẽ được phổ biến trước giờ thi.